Dozent Andreas Augustin mit zwei Studierenden.

Leitung: Herr Rankenhohn

Lehrende:

 • Herr Becker, Pascal
 • Herr Brosa
 • Herr Hanisch
 • Frau Hering
 • Herr Dr. Konrad
 • Herr Lenk
 • Herr Rankenhohn
 • Frau Scherer
 • Herr Dr. Schmidt
 • Frau Schmitt
 • Frau Weil

Leitung: Herr Lenk

Lehrende:

 • Herr Becker, Pascal
 • Herr Birtel-Kaldenhoff
 • Herr Dr. Lukas
 • Frau Zimmer
 • Herr Lenk

Leitung: Herr Jagatic

Lehrende:

 • Frau Zimmer
 • Herr Hanisch
 • Frau Hering
 • Herr Jagatic
 • Herr Kock
 • Herr Dr. Konrad
 • Frau Schmitt
 • Frau Weil

Leitung: Frau Dr. Jesse

Lehrende:

 • Frau Dr. Ehlers
 • Herr Fournier
 • Herr Helfrich
 • Frau Dr. Jesse
 • Frau Dr. Ludwig

Leitung: Herr Meudt

Lehrende:

 • Herr Böhle
 • Herr Meudt
 • Herr Minor
 • Herr Römer
 • Herr Schäfer
 • Herr Schmorleiz
 • Herr Wagner

Leitung: Frau Weil

Lehrende:

 • Herr Becker, Pascal
 • Herr Birtel-Kaldenhoff
 • Frau Breitbach
 • Frau Zimmer
 • Herr Eckhardt
 • Herr Hanisch
 • Herr Jagatic
 • Herr Dr. Konrad
 • Herr Rankenhohn
 • Frau Schmitt
 • Herr Wagner
 • Herr Weidenbach
 • Frau Weil

Leitung: Herr Brosa

Lehrende:

 • Herr Birtel-Kaldenhoff
 • Frau Breitbach
 • Herr Brosa
 • Herr Rankenhohn
 • Frau Scherer
 • Herr Dr. Schmidt
 • Herr Schmitt
 • Herr Weidenbach

Leitung: Herr Maximini

Lehrende:

 • Herr Maximini
 • Herr Römer
 • Herr Meudt

Leitung: Frau Breitbach

Lehrende:

 • Frau Breitbach
 • Herr Eckhardt
 • Herr Jagatic
 • Herr Kock
 • Herr Schmitt
 • Herr Weidenbach

Leitung Verwaltungsbetriebslehre: Frau Marunde
Leitung IT: Herr Regnier

Lehrende:

 • Herr Augustin
 • Herr Becker, Michael
 • Herr Beckmann
 • Herr Buttner
 • Herr Fournier
 • Herr Hartmann
 • Herr Helfrich
 • Herr Karst
 • Herr Lenz
 • Herr Mattlener
 • Frau Marunde
 • Herr Pichler
 • Herr Regnier
 • Herr Roselt

Leitung: Herr Lenz

Lehrende:

 • Frau Göbel-Porz
 • Herr Lenz
 • Frau Lutz
 • Herr Müller, Marcus
 • Herr Dr. Winggen

Leitung Herr Hartmann

Lehrende:

 • Herr Becker, Michael
 • Herr Eckhardt
 • Herr Hartmann
 • Herr Maximini
 • Herr Minor
 • Herr Schmorleiz
 • Herr Wagner

Leitung: Herr Stein

Lehrende:

 • Frau Annen
 • Herr Böhle
 • Herr Buttner
 • Herr Hermann
 • Herr Müller, Sven
 • Herr Schäfer
 • Herr Stein
 • Herr Weiler

Kontaktdaten der Lehrenden